De ambitie van onze school is dat we leerlingen ondernemend- en ontdekkend willen laten leren. Onze ruimtes zijn dan ook zo ingericht dat de vakken betekenisvol kunnen worden gegeven en in samenhang worden vormgegeven en aangeboden.

In blokken van zes/acht weken werken de leerlingen in het middagprogramma aan een thema van de Da Vinci Academie, waar ook workshops onderdeel van uit kunnen maken. Tijdens deze thema's krijgen de leerlingen de ruimte om vanuit hun onderzoeksvraag eigen ideeën in te brengen en te ontwikkelen.  Denk u hierbij b.v. aan het geven van een presentatie op hun eigen manier. Zo worden ze eigenaar van het thema en hun eigen leren.