Onze school werkt met het concept van ondernemend- en ontdekkend leren. Onze ruimtes zijn dan ook zo ingericht dat de vakken betekenisvol kunnen worden gegeven en in samenhang worden vormgegeven en aangeboden.

In blokken van zes/acht weken werken de leerlingen in het middagprogramma aan een thema, waar ook workshops onderdeel van uitmaken. Tijdens deze thema's krijgen de leerlingen de ruimte om eigen ideeën in te brengen en zo dus eigenaar te worden van het thema..