Wat voegen wij als school toe aan het schoolse leven van kinderen ? Eigenaarschap en persoonsvorming staan bij onze school boven aan.

Door kinderen hun eigen krachten te laten leren kennen en ervaren, te ontdekken en te leren inzetten wordt dit hun basis van handelen. Namelijk: het goede doen op het juiste moment, voor jezelf en je medeleerlingen. We streven naar een hoge kwaliteit van verbondenheid en gaan uit van het positieve in de mens en hun vertrouwen in de wil om te groeien.

Ons doel is de leerlingen een rugzak vol (zelf)kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen mee te geven en zo richten wij dan ook de school en het leren in..