Op onze school bieden wij in drie leerlagen ( 3- 6 jarigen, 7 tot 9 jarigen en 10 tot 12 jarigen) met elk een eigen team leerkrachten, onderwijs aan. Elk leerlaag heeft zijn eigen kleur en inrichting.

Ons motto: 'kwaliteit is consequent kindgericht ' zien we terug binnen de school en ons onderwijs. Wij stellen ons gastvrij op en willen in alles wat we doen het kind centraal stellen. Wat heeft dit kind op dit moment van ons nodig? Op onze school bouwt een kind aan eigenaarschap om zelfstandig om een verantwoorde bijdrage te kunnen geven, werkt het samen aan verschillende opdrachten en leert het van en met elkaar. Op deze wijze kunnen leerlingen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsgebieden en -niveaus en met diverse talenten zich ontplooien met optimale aandacht.

Er is veel aandacht voor cultuur, kennisconstructie, ICTvaardigheden, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Alle leerlingen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal emotioneel, kunstzinnig (drama, dans, muziek en beeldende vorming) en sportief gebied.