Op onze school bieden wij in drie leerlagen ( 3- 6 jarigen, 7 tot 9 jarigen en 10 tot 12 jarigen) met elk een eigen team leerkrachten, onderwijs aan. Elk leerlaag heeft zijn eigen kleur en inrichting.

Ons motto: 'kwaliteit is consequent kindgericht ' zien we terug binnen de school en ons onderwijs. Op onze school bouwt een kind aan verantwoordelijkheden, werk het samen aan verschillende opdrachten en leert het van en met elkaar. Op deze wijze kunnen leerlingen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsgebieden en -niveaus en met diverse talenten zich ontplooien met optimale aandacht.

Wij gaan uit van eigenaarschap en persoonlijk leren.