Om innovatief, in ontwikkeling te blijven en onze kwaliteit van onderwijs te realiseren moeten wij op de hoogte blijven van de laatste trends en onderwijsinzichten. Samen met ons ASKO bestuur en onderwijskundige partners (onderwijs expertise centra) hebben wij daarom voortdurend aandacht voor verbeteringen, vernieuwingen en aanpassingen die nodig zijn. Alleen op deze manier kunnen wij ons onderwijs aan de kinderen voor de toekomst waarmaken en garanderen. De maatschappij verandert snel en daar moet school op acteren nadat zij met de ouders en het team keuzes heeft gemaakt.

Opleidingsschool, zij-instroomtrajecten en ASKO kwaliteitsimpulsen
Wij blijven dan ook graag op de hoogte van (het liefst) evidence based onderwijskundige ontwikkelingen doordat wij nauw verbonden zijn met diverse opleidingsinstituten. Zo is onze school o.a. een opleidingsschool van de Pabo HvA in Amsterdam. En participeren wij in de Amsterdamse - en Landelijke zij-instroomtrajecten, waarbij HBO en WO opgeleiden zich om laten scholen tot leerkracht basisonderwijs. Ons bestuur heeft bovenschoolse kwaliteitsgremia georganiseerd waar iedere school van profiteert en iedere schooleen bijdrage aan levert.