Op onze school verzorgen wij, binnen onze mogelijkheden, inclusief onderwijs, waarbij de waarden
vanuit onze identiteit richtinggevend zijn. Dat betekent dat we zoveel als mogelijk, samen met ouders en eventuele externe onderwijskundige experts, bekijken of wij aan de ondersteuningsbehoefte van het kind tegemoet kunnen komen en uitvoering aan zijn/haar onderwijs kunnen geven.

Gastvrijheid
Je bent welkom en je mag er zijn, ongeacht waar je vandaan komt of wat je onderwijsbehoefte is.

Eigenaarschap
Je krijgt het vertrouwen om zelfstandig en ondernemend in de snel veranderende wereld je bijdrage te kunnen leveren.

Samen
Je werkt samen met anderen aan je persoonlijke ontwikkeling, waarbij deze ontwikkeling en jouw leerproces een duurzaam karakter kennen.