Op basisschool De Nieuwe Jozef is veel aandacht voor cultuur, kennisconstructie, ICTvaardigheden, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken. Alle leerlingen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te laten zien op cognitief, sociaal emotioneel, kunstzinnig (drama, dans, muziek en beeldende vorming) en sportief gebied.In de omgang met elkaar en het tot stand brengen van, zijn de uitgangspunten van onze eigen HVO methode (Hart van Onderwijs) leidend.

Met deze door ons zelf ontwikkelde methode voor sociaalemotionele leren, persoonlijk leren en systeemleren willen wij de kinderen meenemen in hun individuele en persoonlijke zijn. Door middel van kindgesprekken zet een kind zich neer, geeft aan wat het nodig heeft en geeft hij/zij aan waar we op gaan focussen.

De doelen van onze HvO aanpak:

  • Kinderen als leerlingen laten groeien en in bredere zin als ‘mens, waarbij een groot accent op eigenaarschap wordt gelegd; dat wil zeggen dat kinderen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces betrokken worden.
  • Leerkrachten in hun leraarschap te laten groeien door hen in hun eigen kwaliteiten en leerkrachtvaardigheden te faciliteren en in bredere zin als ‘mens’.

Hierbij zijn drie basisprincipes van belang:

  • Ontwikkel het positieve/gewenste in kinderen en leerkrachten en een team 
  • Omgaan of inperken van het ongewenste/negatieve
  • Jezelf leren kennen; dit is een belangrijk onderdeel van het eigenaarschap