Op een camping zet je je tent neer op een plek die je goed lijkt als uitvalsplek. Op school kiest een kind als het ware een plek om te gaan werken. Het lezen van een boek heeft een andere plek nodig dan het samenwerking aan een thema.

Kinderen kiezen bij ons op school daarom elke ochtend de eerste drie kwartier een plek waar zij aan de slag gaan. Dit hoeft dus niet hun eigen groep te zijn. Zij bepalen binnen de opgegeven kaders waarmee ze aan de slag gaan en met wie ze willen samenwerken.

Op de camping zijn ook altijd gereserveerde plekken. Deze plekken zijn bedoeld voor de leerkracht om de kinderen te begeleiden. Met de kinderen wordt afgesproken wat er van hen wordt verwacht middels kind gesprekken die maandelijks plaatsvinden. Kinderen worden dus ook op de gereserveerde plekken uitgenodigd om bijvoorbeeld van de leerkracht instructie te krijgen of om een kindgesprek te voeren.