Ouderraad
De Ouderraad (OR) is er om de school te ondersteunen in het organiseren van feestelijke en extra school-brede activiteiten, en ook om zelf activiteiten te initiëren voor ouders en kinderen. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Pasen, schoolkamp, sportdag en een zomerfeest. De OR bestaat momenteel uit zes leden. Een gezellig en enthousiast team met een goede vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de Nieuwe Jozef.

Elke activiteit wordt georganiseerd door een commissie, bestaande uit minimaal twee leden van de OR en minimaal één leerkracht. Ook ouders van buiten de OR zijn zeer welkom om lid te worden van een commissie. De commissie is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en coördineren van de activiteit. Bij Sinterklaas gaat dit bijvoorbeeld over het versieren van de school, het regelen van de schoencadeautjes en de Sinterklaas en Pieten die op school komen. Wanneer er veel handen nodig zijn zullen we vanuit een commissie een oproep doen voor ondersteuning van de ouders. Denk bijvoorbeeld aan het versieren van de school voor Sinterklaas en Kerst. Deze oproep zal gedaan worden via de nieuwsbrief van school en via de klassenouders.

Heb je vragen over de OR, of heb je interesse om bij een activiteit te helpen, laat het ons weten! Mailen kan via denieuwejozef.or@askoscholen.nl.

Ouderbijdrage
Het onderwijs aan De Nieuwe Jozef wordt geheel bekostigd door het ministerie. Extra activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Pasen, excursies en een sportdag behoren echter niet tot de officiële taken van de school. Om deze activiteiten mogelijk te maken, wordt er door de OR een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering. Na de jaarvergadering in september ontvangen de ouders van de penningmeester het verzoek om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de OR.

Leden Ouderraad
Annelies Jutte - Ufkes
Daphne Mylonas
Mirjam Abcouwer-Horsman
Natasja Ooms
Tamara Schutte

ORNJ Website