Wilt u meer weten over onze school? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek!

Onze contactgegevens

 

 

Vakantie verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Vanaf hun vijfde jaar zijn leerlingen leerplichtig. Als ouder(s)/verzorger(s) ben je verplicht ervoor te zorgen dat je kind is ingeschreven op een school én dat je kind ook daadwerkelijk naar school gaat en alle lessen volgt. In geval van ziekte, of bij een andere reden waarom je kind niet naar school toe kan, ben je verplicht dit te melden bij de school. Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen, ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes. Alleen in uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. In sommige gevallen is het mogelijk dat een kind verlof krijgt. Dat kan alleen na aanvraag bij en instemming van de directie van de school. Denk hierbij aan situaties als:

  • Verhuizing
  • Huwelijk
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
  • Ambt- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • Begrafenis/crematie

 

Hier vindt u het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier vakantieverlof