Medezeggenschapsraad (MR) 

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld.

Oudergeleding 

Marijne van der Vliet - van Amsterdam (voorzitter)

Andrea van der Wielen  

Claudia van Heiningen

Bas Bruggeman 

Teamgeleding

Cindy Overwater 

Yvette Tol 

Desirée Kersten

Ronald Geertsma 

Contact MR

Elke school in Nederland heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) met daarin afgevaardigden van leerkrachten en ouders. De MR speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en de zorg voor de leerlingen.  

De Jozefschool Weesp en De Nieuwe Jozef hebben een gezamenlijke MR. Deze MR vergadert maandelijks met de schooldirectie en denkt en beslist mee over actuele schoolzaken, zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. De vergaderingen zijn – tenzij anders vermeld – openbaar.  

Heb je een vraag aan de MR? Je kunt ons bereiken via:
Email: jozefweesp.mr@askoscholen.nl

Notulen MR

Notulen_MR_17_mei_2021.pdf 

Notulen_MR_16_juni_2021_copy.pdf

Notulen_MR_13_okt._2021.pdf

Notulen_MR_22_nov._2021.pdf

Notulen_MR_21_mrt_2022.pdf