De Nieuwe Jozef

Onze school is één van de basisscholen in Weesp/Amsterdam. Alle scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Bovendien zijn de scholen in het leven geroepen vanuit een verschillend gedachtegoed.

 Bij welke basisschool meld ik mijn kind aan?

Om alle ouders in de gelegenheid te stellen de scholen te bezoeken en om iedere ouder evenveel kans te geven zich op een school in te schrijven, hebben de scholen, in samenspraak met de gemeente, afgesproken voor een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft om een plaats op een basisschool te krijgen en dat de keuzevrijheid van ouders hierbij zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Met deze gezamenlijke aanpak willen wij er mede voor zorgen dat een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp behouden blijft.

 Deelnemende basisscholen in Weesp

In Weesp kunt u kiezen uit de volgende 6 basisscholen:

 • Basisschool De Nieuwe Jozef (bestuur: ASKO)
 • De Hobbedob - De Terp (bestuur: Florente basisscholen en Talent Primair)
 • De Triangel (bestuur: Talent Primair)
 • Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente basisscholen)
 • Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Florente basisscholen)
 • Brede School Weesperrijk (bestuur: Florente basisscholen)

 Voor de Jozefschool in de Blomstraat kunnen alleen kinderen voor hogere groepen worden aangemeld.

 Aanmelden voor de basisschool
U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Hiervoor mag u elke school in Weesp kiezen. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet. U mag ook voor een school in Amsterdam kiezen.

Heeft u een kind geboren tussen 1 januari 2018 en 31 augustus 2019 en het aanmeldformulier op naam en adres van hun kind ontvangen?

 • Controleer de voorgedrukte gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Als er fouten in staan, verbeter dit dan op het formulier.
 • Vul minimaal 4 scholen in Weesp in op het formulier, meer mag ook. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort.
 • Vul het hele formulier in en vergeet niet te ondertekenen.
 • Lever het formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. U bent op tijd als u dit uiterlijk vóór of op de uiterste inleverdatum doet. Deze datum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind.
  In het onderstaande schema staat op welke datum u het formulier uiterlijk moet inleveren.

Geboortedatum van uw kind

Uiterlijk inleveren bij de school

1 september t/m 31 december 2018

op 3 maart 2022

1 januari t/m 30 april 2019

op 2 juni 2022

1 mei t/m 31 augustus 2019

op 3 november 2022

 

 • Ook als er een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier inlevert; dan is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Na het inleveren van het formulier op de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd. Controleer dit bewijs van registratie en neem contact op met de school als er fouten in staan.

Aanmeldformulier De Nieuwe Jozef


Het toedelen van plaatsen

Elk kind in Weesp heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisschool.
Op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u, door het woonadres en geboortedatum van uw kind in te vullen, de voorrangsscholen van uw kind.

Voorkeur en loting

Na de inleverdatum worden de plaatsen, volgens de vastgestelde regels, geautomatiseerd toegewezen aan alle aangemelde kinderen. Het moment van aanmelden tot de sluitingsdatum speelt hierbij geen rol.

Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er op de school van uw eerste voorkeur genoeg plaats is, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen. Voor alle kinderen die in Weesp wonen, is op de basisscholen in Weesp plaats.

Volgorde van plaatsing:
Het toewijzen van de plaatsen verloopt op alle scholen in onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur geldt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; het kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Het kind heeft een VVE-indicatie én gaat naar een voorschool én heeft de school als voorrangsschool. *
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in Weesp.


Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e

Het kind woont buiten Weesp.
* Kinderen met een VVE-indicatie hebben een plaatsgarantie op hun voorrangsscholen.