De Nieuwe Jozef
Onze school is één van de zes basisscholen in Weesp. Alle scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Bovendien zijn de scholen in het leven geroepen vanuit een verschillend gedachtegoed. Op alle basisscholen in Weesp gelden dezelfde regels voor aanmelden en plaatsen van kinderen. Met dit gezamenlijk toelatingsbeleid zorgen wij ervoor dat elk kind een gelijke kans heeft op een gewenste school. In Weesp kunt uit de volgende basisscholen kiezen:

  • Wisperweide (bestuur: Talent Primair)
  • De Triangel (bestuur: Talent Primair)
  • Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente basisscholen)
  • Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Florente basisscholen)
  • Brede School Weesperrijk (bestuur: Florente basisscholen)
  • Basisschool De Nieuwe Jozefschool (bestuur: ASKO)

Voorrang
Elk kind in Weesp heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisschool. Op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u de voorrangsscholen van uw kind door het woonadres en geboortedatum van uw kind in te vullen. Aanmelden voor de basisschool U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Hiervoor mag u elke school in Weesp kiezen. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet. U mag ook een school in Amsterdam kiezen. Bijgaand ontvangt u het aanmeldformulier op naam en adres van uw kind.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Als er fouten in staan, verbeter dit dan op het formulier.
  • Vul minimaal 4 scholen in Weesp op het formulier in, meer mag ook. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1. Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort.
  • Vul het hele formulier in en vergeet vooral niet te ondertekenen.
  • Lever het formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. U bent op tijd als u dit uiterlijk vóór of op de uiterste inleverdatum doet. Deze datum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. In het onderstaande schema staat op welke datum u het formulier uiterlijk moet inleveren.

 

 

Geboren tussen

Sluitingsdata aanmelding

Plaatsingsdata, gevolgd door bericht aan ouders

Inschrijven 
& intakegesprek 

Start vierjarigen

1.

1 mei t/m 31 augustus 2021

t/m 7 november 2024

do. 14 nov. 2024;

17/18 maart bericht ouders

t/m 17 december 2024

Vanaf 1 mei 2025

2.

1 september t/m
31 december 2021

t/m do.
6 maart 2025

do. 13 maart 2025;

17/18 maart bericht ouders

t/m 24 april 2025

Vanaf 1 sept. 2025

3.

1 januari t/m 30 april 2022

t/m do.
5 juni 2025

do. 12 juni 2025;

16/17 juni bericht ouders

t/m 4 sept. 2025

Vanaf 1 jan. 2026

4.

1 mei t/m 31 augustus 2022

  t/m do.
6 november 2025

do. 13 nov. 2025

17/18 nov. bericht ouders

t/m 16 december 2025

Vanaf 1 mei 2026

 

 

 • Ook als u al een oudere zoon of dochter op de school heeft, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier inlevert; dan is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
• Na het inleveren van het formulier op de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd. Controleer dit bewijs van registratie en neem contact op met de school als er fouten in staan.

Aanmeldformulier De Nieuwe Jozef

 

Plaatsen
Na de inleverdatum worden de plaatsen, volgens de vastgestelde regels, geautomatiseerd toegewezen aan alle aangemelde kinderen. Het moment van aanmelden tot de sluitingsdatum speelt hierbij geen rol.
Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er op de school van uw eerste voorkeur genoeg plaats is, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen.

Volgorde van plaatsing:
Het toewijzen van de plaatsen verloopt op alle scholen in onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; het kind heeft een plaatsgarantie.
2. Het kind heeft een VVE-indicatie en gaat naar een voorschool én heeft de school als voorrangsschool. *
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Weesp.

Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Weesp.* Kinderen met een VVE-indicatie hebben een plaatsgarantie.

Inschrijven en naar school
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. Met deze brief meldt u uw kind definitief op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Zorg dat u dit op tijd doet. In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school en wordt hier officieel toegelaten en ingeschreven zodra het naar school gaat.
In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

Meer informatie over het toelatingsbeleid
Op de websites van alle scholen vindt u informatie over onze scholen. Op www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in volgorde van afstand van uw woonadres.
De eerste vier scholen zijn uw voorrangsscholen.

Helpdesk van het toelatingsbeleid

Bij de helpdesk kunt u voor hulp en vragen over het toelatingsbeleid terecht:
per e-mail toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of telefonisch 020 244 6345.

Kennismaken met onze school
Elke woensdag- en donderdagochtend houden wij op De Nieuwe Jozef een infomoment voor geïnteresseerden. Als u een mail stuurt naar r.pontman@askoscholen.nl ,met minimaal twee opties, dan nodigen wij u graag uit voor een van deze infomomenten om kennis te komen maken. Tijd: 8.30 uur t/m 9.45 uur.

Zij-instroom (kinderen ouder dan 4 jaar)
Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Overstappen gebeurt na een vakantieperiode, in overleg met de school en alleen indien er voldoende plaats is.
Aanmelden kunt u doen door contact op te nemen met Stephanie Stork via s.stork@askoscholen.nl .Nadat wij uw mail hebben ontvangen kijken wij of we plaats hebben in de jaargroep waarin uw kind mogelijk wordt geplaatst. Bij voldoende plek nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen voor een rondleiding en kennismaking. Daarna neemt de interne begeleider contact op met de basisschool waarop uw kind zit. Wij gaan ervan uit dat u zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling.