De Nieuwe Jozef

Onze school is één van de basisscholen in Weesp. Alle de scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Bovendien zijn de scholen in het leven geroepen vanuit een verschillend gedachtegoed.

Bij welke basisschool meld ik mijn kind aan?

Om alle ouders in de gelegenheid te stellen de scholen te bezoeken en om iedere ouder evenveel kans te geven zich op een school in te schrijven, hebben de scholen, in samenspraak met de gemeente, afgesproken voor een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt is dat elk kind een gelijke kans heeft om een plaats op een basisschool te krijgen en dat de keuzevrijheid van ouders hierbij zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Met deze gezamenlijke aanpak willen wij er mede voor zorgen dat een goed onderwijsaanbod, gespreid over heel Weesp behouden blijft.

Deelnemende scholen

De deelnemende scholen / besturen zijn:

Jozefschool (bestuur: ASKO)
Basisschool De Nieuwe Jozef (bestuur Asko)
De Hobbedob (bestuur: Villa Primair)
De Triangel (bestuur: Villa Primair)
Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente basisscholen)
De Terp (bestuur: Florente basisscholen)
Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Florente basisscholen)
Tijdelijke school Weespersluis t/m januari 2021 (bestuur Asko en Florente)

Aanmelden vanaf 2 jaar
U kunt uw kind aanmelden vanaf de tweede verjaardag en bent op tijd tot uw kind 3 jaar en 2 maanden is. Omdat de nieuwe scholen in Weespersluis starten op 8 maart 2021, kunt u, als u naar Weesp komt of als uw kind na die tijd vier jaar wordt, ook al inschrijven voor onze school De Nieuwe Jozef.

Aanmeldformulier De Nieuwe Jozef

Het toedelen van plaatsen
Drie keer per jaar komen de directeuren van de basisscholen en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen bijeen om alle aanmeldingen voor een bepaalde periode te verwerken. De plaatsing verloopt geautomatiseerd. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en de sluitingsdatum) speelt hierbij geen rol.

Voorkeur en loting

Bij de plaatsing worden eerst de kinderen waarvan al een ouder broertje of zusje op de school zit geplaatst. Zij zijn gegarandeerd van een plaats op dezelfde school van hun oudere broer of zus. Daarna komen de overige aanmeldingen van de kinderen die in de gemeente Weesp woonachtig zijn, aan bod. Wanneer er op uw voorkeurschool meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal geloot moeten worden. Indien hiervan sprake is, loot uw kind mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, worden de kinderen die mogelijk extra aandacht nodig hebben naar evenredigheid op de zes scholen geplaatst, waarbij uiteraard de door de ouders opgegeven volgorde in voorkeurscholen strikt wordt gevolg