Sinds schooljaar 2018-2019 is in het gebouw aan de Papelaan 99 in Weesp de Brede School Weespersluis van start gegaan. De school bestaat formeel uit de twee scholen die later een eigen school in het nieuwe gebouw zullen krijgen. In de tijdelijke huisvesting werken deze scholen echter samen als één. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs, aan in eerste instantie een kleine groep kinderen, zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

Weespersluis en Bloemendalerpolder

Op de tijdelijke huisvesting BS Weespersluis komen groepen voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8). Als startende school worden de groepen samengesteld naar gelang van het leerlingaanbod gedurende het schooljaar. Deze school is speciaal bedoeld voor kinderen woonachtig in Weespersluis en de Bloemendalerpolder.

Nieuwbouw 

De school is een samenwerking tussen twee verschillende schoolbesturen die beide vertegenwoordigd worden door een directeur. Wanneer de nieuwbouw klaar is, maken ouders een definitieve keuze voor een van de twee scholen.

De realisatie van De Nieuwe Jozef

Op wat eerst een leeg stuk grond was zien we langzaam maar zeker De Nieuwe Jozef gestalte krijgen. Benieuwd hoe de school er op dit moment uitziet? En hoe de school eruit komt te zien?

Kijk hier naar De Nieuwe Jozef