Een plaats voor elk kind

Een mens wil graag gezien worden zoals hij is. Een kind zeker. Of het hoog of laag springt, of het links of rechts hinkelt, het mag niet uitmaken.

Elk kind moet voelen een plaats te hebben in de groep en in de gemeenschap van school. Het kind moet weten dat het er toe doet, dat het op deze school aanwezig is. Onze school bevestigt het kind in zijn (school)bestaan en helpt het bij zijn/haar ontwikkeling.

Elk kind mag zich op De Nieuwe Jozef cognitief, sociaal-emotioneel en kunstzinnig laten zien. 

 

Lees meer over ons onderwijs

Meer informatie over ons onderwijs leest u in onderstaande informatiebrief. 

Informatiebrief De Nieuwe Jozef

 

School Ondersteunings Profiel

In dit school ondersteunings profiel (hierna SOP) beschrijven we de ondersteuningsmogelijkheden die
De Nieuwe Jozef heeft om alle leerlingen passend onderwijs te geven. In dit ondersteuningsprofiel
beschrijven we speerpunten en ambities van De Nieuwe Jozef m.b.t. passend onderwijs. Daarnaast
beschrijven we ook waar onze grenzen liggen.

School Ondersteunings Profiel