Voor- en naschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werken wij samen met KMN Kind & Co.

Wij hebben het gezamenlijke doel om onze kinderen na schooltijd leuke en afwisselende activiteiten aan te bieden .

Website Kind & Co
Indien u gebruik wilt maken van onze BSO, dan kunt u uw kind aanmelden bij KMN Kind & Co.

Bezoek de website Kind & Co