De laatste berichten van en over De Nieuwe Jozef vindt u hier. 

Alle items Nieuwsbrief Mededelingen
Nieuwsbrief 10 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 2023-2024

Inspectie - MR bericht - Vooraankondiging OR incassomachtiging - Herinnering bestellen schoolfoto's...
Nieuwsbrief 9 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 2023-2024

Dank uw wel- Uitslag inspectiebezoek - Vakantierooster 2024-2025 - Meesters & juffendag / schooltijden...
Nieuwsbrief 8 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 2023-2024

Formatie - Collega Nieuws - Inspectiebezoek - Tevredenheidsonderzoek voor ouders - MijnRapportfolio - OR...
Nieuwsbrief 7 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 2023-2024

Leerlingen - Paasviering info Locatie Fort - Collega Nieuws - MR Bericht - Avondvierdaagse vooraankondiging...
Nieuwsbrief 6 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 2023-2024

Verbeterplan update - Gevonden voorwerpen - Collega nieuws - Werkwijze MijnRapportfolio / publicatie CITO...
Nieuwsbrief 5 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 2023-2024

Een frisse start - Verbeterplan - Collega nieuws - Bericht van de OR Fort - OR: Herinnering betaling vrijwillige...
Nieuwsbrief 4a 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4a 2023-2024

Leeshulp - Kerst op de Locatie Blomstraat - Bericht OR Blomstraat: Kerstcafé - Kerst op locatie Fort...
Nieuwsbrief 4 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4 2023-2024

 Sinterklaas 5 december - Plaatsingsronde november - Fietsenstalling Fort Diemerdamstraat...
Nieuwsbrief 3 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 2023-2024

Schooltijden - Loting deze periode - Collega nieuws - Vrijwillige Ouderbijdrage 2023-2024 - Sinterklaas op...
Nieuwsbrief 2A extra 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2A extra 2023-2024

Verbeterplan bijeenkomsten - Stichting LeerKRACHT - Wijzigingen Team Jozef - Nieuws uit de MR - Vertegenwoordiger...
Nieuwsbrief 2 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2 2023-2024

 Verbeterplan bijeenkomsten - Nieuwe leerlingen - Op tijd op school - Collega nieuws - MR...
Nieuwsbrief 1 2023-2024
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 2023-2024

Eerste schooldag - Leerkrachten wisseling op de locatie Fort Diemerdamstraat - Gymrooster (locatie FORT...
Nieuwsbrief 15 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 15 2022-2023

Laatste Nieuwbrief - Voorstellen nieuwe collega's - MijnRapportfolio - Herinnering bestellen schoolfoto's...
Nieuwsbrief 14 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 14 2022-2023

Informatie Fietspuzzeltocht 16 juli * Team schooljaar 2023-2024 zo goed als rond * Schooltijden 2023 en verder...
Nieuwsbrief 13 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 2022-2023

Nieuwe gezichten in de school * Sportdag Groep 3 t/m 8 * Sportdag 5 juli groep 1-2 (Locatie Fort) * Aankondiging...
Nieuwsbrief 12 2022-2023

Nieuwsbrief 12 2022-2023

Terugblik schoolkamp groep 3 t/m 7 * Laatste weken groep 8 * Collega nieuws * Juffenfonds Blomstraat locatie * Verbouwing *...
Nieuwsbrief 11 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 2022-2023

Kamptijden groep 5 aangepast * Avondvierdaagse * Vakantierooster 2023-2024 * De verbouwing loopt op schema /...
Nieuwsbrief 10 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 2022-2023

CITO * Kamp * Voortgangsgesprekken 22 t/m 29 maart * Meesters- & Juffendag * Pasen * Plaatsingsronde maart *...
Nieuwsbrief 9 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 2022-2023

Bedankt * Verhuizing is een feit * Inspectiebezoek * Voortgangsgesprekken 22 t/m 29 maart * Hart van Onderwijs *...
Nieuwsbrief 8 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 2022-2023

Dank! * Parkeren tijdens halen en brengen * Verhuizing naar de Papelaan * Dependance Blomstraat...
Nieuwsbrief 7 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 2022-2023

Groepen 1/2 goed gestart * Alle kinderen graag om 8.15 uur in school * Muzieklessen op school in Weesp...
Nieuwsbrief 6 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 2022-2023

Blij nieuws! * Kerstviering * Kerstdiner * Kerstborrel op het schoolplein * Namens het team...
Nieuwsbrief 5 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 2022-2023

Sinterklaas op school vrijdag 2 december * Nieuws van de MR * Boekenmarkt groep 3 t/m 8 * Yoleo: hybride boeken...
Nieuwsbrief 4 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4 2022-2023

Nieuws uit de bouwen * MijnRapportfolio * Professionalisering: Close Reading * Sinterklaasviering...
Nieuwsbrief 3 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 2022-2023

Verbouwing * Gebruik hardware * Werken met EDI * Lesvrije week: professionalisering team * Nieuws uit de bouwen *...
Nieuwsbrief 2 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2 2022-2023

De school begint om 8.15 uur * Uitval – lerarentekort * Pak je Kans * Mijnrapportfolio * Begrijpend leesonderwijs * Hart...
Nieuwsbrief 1 2022-2023
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 2022-2023

Start nieuwe schooljaar * Schooltijden 2022-2023 * Lesvrije dagen en vakantierooster * Gymrooster schooljaar 2022-2023 *...
Nieuwsbrief 20 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 20 2021-2022

 Het zit erop * Studiedagen/Lesvrije dagen 2022-2023 * Schooltijden 2022-2023 * Corona * Verslag Sportdagen *...
Nieuwsbrief 19 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 19 2021-2022

Verbouwing 2022-2023 * Schoolteam volgend schooljaar * Welke leerkracht in welke groep * Oriëntatie - en orkestproject...
Nieuwsbrief 18 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 18 2021-2022

Bestelkaarten Schoolfoto's * Verkeer om de school op 20 juni! * Enquête * Avond4daagse * Gevonden voorwerpen *...
Nieuwsbrief 17 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 17 2021-2022

BSO Weespersluis * Schoenendozen voor Oekraïne * Schoolfotograaf * Fietspuzzeltocht (Fietsrally) en Eindfeest * Centrum...
Nieuwsbrief 16 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 16 2021-2022

  BSO aanbieder * Vakantierooster 2022-2023 * Pasen * Enquête tevredenheidspeiling * Optredens Muziektuin...
Nieuwsbrief 15 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 15 2021-2022

Terugblik Meesters- en Juffendag * Kinderen uit Oekraïne ook in Weesp * Pasen * Schoolvoetbal - hoe is het gegaan? *...
Nieuwsbrief 14 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 14 2021-2022

Activiteiten Fusieweek Weesp - Amsterdam * Schoolvoetbal * 18 maart: Meesters-en juffendag: een reis om de wereld *...
Nieuwsbrief 13 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 2021-2022

Voortgangsgesprekken * School T-shirts * Ouders in de school * Voetbaltraining voor de meiden.... * CJG: Vraag van de...
Nieuwsbrief 12 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12 2021-2022

Voortgangsgesprekken * Winterdiner * Corona * Flyer We Have (handbal) * Sport Clinic Weespersluis sporthal 21 februari
Nieuwsbrief 11 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 2021-2022

 Afgelopen week * Winterdiner * Centrum Jeugd en gezin * Nieuwe collega's * Corona* Schoolvoetbal * Herinnering...
Nieuwsbrief 10 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 2021-2022

  We zijn weer begonnen * Nieuw op school * Coronamaatregelen * Cito toetsen * Traktaties * In de media * Leerkracht...
Nieuwsbrief 9 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 2021-2022

Kerstgroet * Opzet protocol coronaperiode vanaf januari 2022 * Noodopvang * Bandjes optreden...
Nieuwsbrief 8 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8 2021-2022

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december 2021 * Na de kerstvakantie * Kerst op school up date * Noodopvang *...
Nieuwsbrief 7 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7 2021-2022

Sinterklaas en foto's * Kerst op school * Covid-maatregelen * Mededelingen en reminders * Agenda
Nieuwsbrief 6 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 2021-2022

Aanmeldingen * Bericht van Sinterklaas * Bericht van de OR * Covid-maatregelen * Informatie rondom Sinterklaas * Ouders in...
Nieuwsbrief 5 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5 2021-2022

Koffieochtend over Snappet * Sint Maarten * Bericht van de OR - openingsfeest - ouderbijdrage * Informatie rondom...
Nieuwsbrief 4 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4 2021-2022

Ouderraad officieel van start! * Ouders de school in * Start naschoolse activiteit * Parro en ziekmeldingen * Schoolfruit...
Nieuwsbrief 3 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 2021-2022

Informatiemomenten nieuwe ouders * Informatiemomenten zittende ouders * Klassenouders * Vrijwillige...
Nieuwsbrief 2 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2 2021-2022

Ziekmeldingen * Parro * Da Vinci * Corona nieuws * Agenda. 
Nieuwsbrief 1 2021-2022
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 2021-2022

 Start van het schooljaar * Corona * Parro * Gymrooster * Kalender.
Start in een nieuw gebouw
 • Nieuwsbrief

Start in een nieuw gebouw

Per 1 maart is een nieuwe school in een nieuwe wijk gestart.
Binnenkijken
 • Mededelingen

Binnenkijken

Afgelopen week kregen we de sleutel van onze nieuwe school! In de week van 1 maart gaan we de school inrichten en op...
Nieuwsbrief 1 december 2020
 • Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1 december 2020

Bestuur - hoeveel leerlingen starten straks - welke leerkrachten - inrichting binnen en buiten -...
Nieuwbouw in beeld
 • Mededelingen

Nieuwbouw in beeld

Langzaam maar zeker krijgt onze spiksplinternieuwe school vorm. Op wat eerst een grote zandvlakte was werd de eerste paal...
Opening tijdelijke locatie Brede School Weespersluis
 • Mededelingen

Opening tijdelijke locatie Brede School Weespersluis

Begin 2019 is de Brede School Weespersluis officieel gestart. Donderdag 10 januari werd de tijdelijke locatie aan de...
Persbericht ontwerp Brede School Weespersluis
 • Mededelingen

Persbericht ontwerp Brede School Weespersluis

In 2018 werd het definitief ontwerp voor Brede School Weespersluis vastgesteld. Reden voor de Gemeente Weesp om het...